Yüksek Standartta Contact Meme Üretimi


EKO-WELD KONTAK MEME

Sanayileşmiş ülkelerin gelişimine paralel olarak popüler yarı otomatik  kaynak yöntemleri olan MIG, MAG ve MAGM ülkemizde de hızla yayılarak geniş bir kullanım oranına kavuşmuştur. Gerek makine satışlarındaki ve gerekse tel elektrod tüketimindeki hızlı artış bunun en önemli göstergesidir. Gazaltı kaynak makineleri (MİG-MAG-MAGM)’nde kullanılan akım ve tel elektrod iletme uçları piyasada “kontak meme” olarak bilinmektedir.

Kontak meme gazaltı kaynak makinesi (MİG-MAG-MAGM) donanımlarında kaynak makinesinin kaynak tel elektrodunun kaynak akımıyla yüklendiği temas noktasıdır.Her farklı tel elektrod çapına göre ve yüklenecek amper değerlerine göre farklı delik çaplarında ve dış çap ve boy orantısında üretilmektedir.  Dünyada  ağırlıklı olarak “Binzel” tip diye adlandırılan kontak meme şekilleri üretilmekte ve kullanılmaktadır.

Şekil 1’de demonte şematik gösterimleri verilmiş olan kaynak torçları içerisinde kontak memenin yeri belirtilmiş olup piyasada çok kullanılan kontak meme tiplerinden birisinin fotoğrafı büyütülmüş olarak verilmektedir. Kontak meme imalatında elektriksel ve ısıl iletkenlik en önemli mühendislik parametresi olup kullanılabilirlik açısından tercih edilen malzeme bakır ve özellikle yüksek sıcaklığın açığa çıktığı uygulamalarda bakır alaşımlarıdır.

Cu yüksek elektriksel ve ısıl iletkenliği ile bu tarz uygulamalar için ilk tercih edilen malzemedir. Ancak  saf bakır sünek karakterli nispeten yumuşak bir metal olup aşınma ve mekanik dayanım özellikleri düşüktür. Bundan dolayı özellikle yüksek sıcaklıklarda daha iyi mekanik dayanım için CuCr – CuBe – CuZr – CuCrZr alaşımları tercih edilmektedir.

Bunun ötesinde alaşımlandırma dışında diğer malzeme mukavetlendirme yaklaşımlarından soğuk işlem, yaşlandırma ve dağılım güçlendirmesi bakır esaslı malzemelere uygulanabilmektedir. Fakat alaşım elementi ilavesi ve diğer yaklaşımların elektriksel ve ısıl iletkenlik üzerindeki olumsuz etkileri ve beraberinde getirdiği ek maliyetler ciddi bir optimizasyon çalışmasını gerekli kılmaktadır.

kaynak işlemi sırasında kaynak havuzunda oluşan 1200-1600 C sıcaklık ; kontak memeye 300-600 C sıcaklık olarak yansır. Gazaltı kaynak makinesı donanımlarında kaynak tel elektrodunun kaynak noktasına doğru iten bir makara sistemi vardır.Bu makara sistemi tel elektrodu tam olarak düzeltemez ve bir açıyla nihai kullanım alanına gönrerir.Kontak meme bu açı değeri yüzünden mekanik zorlanmaya maruz kalır.

Donanımların nispeten ucuz bu bileşenleri son derece pahalı kesinti nedenleri olabilirler. Tüketiciler daha iyi performans yeteneğine sahip sarf malzemeleri arıyorlar. Kontak memeler de dayanıklıkları yapıldıkları malzeme ve üretim yöntemiyle ilgilidir.

İLMAK MAKİNA ltd.şti’nin .yapmış olduğu ar-ge çalışmaları neticesinde yüksek mekanik ve elektrik iletkenliğine sahip geliştirilmiş bakır hammaddesiyle üretmiş olduğu kontak meme ürünleri EKO-WELD

İLMAK MAK.LT.ŞTİ. EKO-WELD Kontak meme ürünlerini maksimum 150 mm boy ; minumum 0,6mm delik ölçülerinde yapabilme kabiliyetine sahiptir.